“Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία -Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρεσπών” .Από την Εκδήλωση στην Στοά του Βιβλίου ,2 Οκτωβρίου 2018 .

"Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία -Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρεσπών" .Από την Εκδήλωση στην Στοά του Βιβλίου ,2 Οκτωβρίου 2018 .

“Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία -Η Αυτοψία της Δύσκολης Συμφωνίας των Πρεσπών” .Από την Εκδήλωση στην Στοά του Βιβλίου ,2 Οκτωβρίου 2018 .