Παρουσίαση του βιβλίου “Οράματα και Χίμαιρες – Διαδρομές ενός Διπλωμάτη” στην Θεσσαλονίκη, 01-02-2017

Παρουσίαση του βιβλίου "Οράματα και Χίμαιρες - Διαδρομές ενός Διπλωμάτη" στην Θεσσαλονίκη, 01-02-2017

Παρουσίαση του βιβλίου “Οράματα και Χίμαιρες – Διαδρομές ενός Διπλωμάτη” στην Θεσσαλονίκη, 01-02-2017