Η ομιλία μου στην Ημερίδα που οργάνωσε την 1η Νοεμβρίου το NEW YORK COLLEGE στην Λέσχη Αξιωματικών της Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία μου στην Ημερίδα που οργάνωσε την 1η Νοεμβρίου το NEW YORK COLLEGE στην Λέσχη Αξιωματικών της Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία μου στην Ημερίδα που οργάνωσε την 1η Νοεμβρίου το NEW YORK COLLEGE στην Λέσχη Αξιωματικών της Θεσσαλονίκης.