Συνέντευξη στην ιστοσελίδα CNN.gr και στη δημοσιογράφο Βελίκα Καραβάλτσιου, 20-12-2016

Όσο περιορίζεται εδαφικά ο ISIS θα επιλέγει τυφλά τιμωρητικά χτυπήματα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας απέτυχε και η ΕΕ έδειξε οδυνηρή αδυναμία αλλά και έλλειψη βούλησης

Μέρος Α

 

Μέρος Β

 

Μέρος Γ