Παρουσίαση του βιβλίου  “Η Άλλη Κρίση: Η Μαρτυρία Ενός Πρέσβη” στο Επιμελητήριο Κιλκίς στις 10 Μαρτίου 2014.

Συντονίζει ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης.

Μιλούν ο Γιώργος Φλωρίδης π. υπουργός και ο Φώτης Κιλιπίρης καθηγητής Τ.Ε.Ι.