Συνέντευξη στη ΝΕΡΙΤ την Πέμπτη 05/03/2015

Στη σημερινή συζήτηση στο φιλόξενο χώρο της ΝΕΡΙΤ έγινε μια ουσιαστική συζήτηση που δεν είχε το γνωστό χαρακτήρα των πολιτικών αψιμαχιών που στοχεύουν στις στιγμιαίες εντυπώσεις.
Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, τόνισα ότι :
1. Οι μετακινήσεις πληθυσμών από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική είναι ζήτημα πρώτης πολιτικής προτεραιότητας. Αν δεν αντιμετωπισθεί ως τέτοιο, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος στη γιγάντωση των ξενοφοβικών, ρατσιστικών και ακραίων κινημάτων και κομμάτων στην Ευρώπη.
2. Πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα και στόχο δράσης της Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρώπης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Στο στόχο αυτό πρέπει να κατευθυνθεί και κάθε μορφής βοήθεια. Το βασικό ερώτημα που θα πρέπει να καλείται να απαντήσει κάθε δράση της Ε.Ε. στην περιοχή είναι αν θα δημιουργήσει ή όχι συνθήκες εξόδου πληθυσμού .
Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να φέρει σε συνεργασία και με άλλες χώρες το ζήτημα στο ΝΑΤΟ ως θέμα ασφαλείας, ιδιαίτερα μετά τις απειλές του ΙΣΙΣ.