Το εθνικό συμφέρον δεν έχει συνέχεια

Το εθνικό συμφέρον δεν έχει συνέχεια

Το εθνικό συμφέρον δεν έχει συνέχεια