αγωγός Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη

Η 20η επέτειος μιας ενεργειακής «Μεγάλης Ιδέας»:
ο αγωγός Μπουργκάς -Αλεξανδρούπολη